EU Projekt

Projekt je podporený Európskym fondom regionálneho rozvoja
Spoločnosť
eMKa Plus, s.r.o.zrealizovala projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 78/2020-2060-2230-W776.

Prijímateľ
eMKa Plus, s r.o., Tepličská cesta 14A/774, 052 01 Spišská Nová Ves

Názov projektu
Inteligentné inovácie v spoločnosti eMKa Plus, s.r.o.

Miesto realizácie projektu
Spišská Nová Ves

Výška NFP
max. do výšky 146 879,92 EUR

Stručný opis projektu
Predmetom projektu je obstaranie automatickej ohýbačky plechov. Inštalácia automatickej ohýbačky prináša so sebou tieto inteligentné riešenia:
• automatizácia výrobného procesu,
• digitalizácia výrobného procesu,
• nové senzory,
• big data,
• prediktívna údržba.

Hlavný cieľ projektu
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti eMKa Plus s.r.o. prostredníctvom podstatnej inovácie výrobného procesu ohýbania plechov.

Výsledky projektu
• automatizovaný výrobný proces,
• zníženie záťaže na človeka,
• využívanie informácií z výrobného procesu,
• optimalizácia a zvyšovanie efektivity,
• strojová presnosť a ukladanie výrobných postupov.
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na
www.opii.gov.sk
www.mindop.sk
www.eufondy.sk